سامانه یکپارچه نرم افزاری مدیریت حمل و نقل هوایی

سامانه یکپارچه تحت وب به پرواز در مدت سه سال طراحی و پیاده سازی گردیده است. سعی شده در این سیستم به طور کامل نیازهای ایرلاینهای داخلی در نظر گرفته شود .این سیستم به صورت ماژولار طراحی شده و شامل بخش های مختلفی از جمله : مدیریت ناوگان ، تعمیر و نگهداری خط ، مدیریت انبار و موجودی ، مدیریت منابع انسانی ، حسابداری مالی ، مدیریت عملیات پرواز ، انتشارات فنی ، برنامه ریزی پرواز ، فروش بلیط ، مدیریت گروه پروازی و ... می باشد.

بخشهای اصلی سامانه

  • MRO(تعمیر و نگهداری)

  • CRS(برنامه ریزی و رزرواسیون)

  • Crew Management(گروه پروازی)

  • Cargo Management(حمل بار)

ویدئو و تصاویر محیط نرم افزار

همه موارد

MRO(تعمیر و نگهداری)

CRS(برنامه ریزی و رزرواسیون)

Workorder(حکم کار)

AdminPanel(ادمین پنل)

BaseInfo(اطلاعات پایه)

Supply & Store(انبار و سفارشات)

Reports(گزارشات)

Crew Management(گروه پروازی)

A/C(هواپیما)

A/C(هواپیما)

Task(کار برگ)

Task(کار برگ)

Mod(آرایه های فنی)

Mod(آرایه های فنی)

Planning(برنامه ریزی)

Planning(برنامه ریزی)

Organisation(سازمان یا مرکز تعمیراتی )

Organisation(سازمان یا مرکز تعمیراتی )

(Suply)Orders(سفارشات)

(Suply)Orders(سفارشات)

Third Party Work(امور مشتریان)

Third Party Work(امور مشتریان)

Personnel(پرسنل)

Personnel(پرسنل)

Defects(عیب)

Defects(عیب)

MCS(کنترل ساعت کارکرد نیروی انسانی )

MCS(کنترل ساعت کارکرد نیروی انسانی )

Invoice(فاکتور فروش)

Invoice(فاکتور فروش)

Security(امنیت)

Security(امنیت)

Reports(گزارش ها)

Reports(گزارش ها)

Basic data(اطلاعات پایه)

Basic data(اطلاعات پایه)

Tools(ابزار)

Tools(ابزار)

Planing(برنامه ریزی ناوگان)

Planing(برنامه ریزی ناوگان)

Priceing(قیمت گزاری بلیط)

Priceing(قیمت گزاری بلیط)

Sale(فروش بلیط)

Sale(فروش بلیط)

Online Sale(فروش آنلاین - ارائه وب سرویس به آژانس ها)

Online Sale(فروش آنلاین - ارائه وب سرویس به آژانس ها)

MenuLists

MenuLists

Measures(واحدها)

Measures(واحدها)

AircraftTypes(نوع هواپیما)

AircraftTypes(نوع هواپیما)

AircraftModels(تعریف مدل هواپیما)

AircraftModels(تعریف مدل هواپیما)

AircraftRegisters(تعریف رجیستر هواپیما)

AircraftRegisters(تعریف رجیستر هواپیما)

AirLines(تعریف خطوط هوایی)

AirLines(تعریف خطوط هوایی)

Airports(تعریف فرودگاه ها)

Airports(تعریف فرودگاه ها)

Countries(کشورها)

Countries(کشورها)

Cities(شهرها)

Cities(شهرها)

Currencies(ارزها)

Currencies(ارزها)

WeekDays(روزهای هفته)

WeekDays(روزهای هفته)

Taxes(مالیات)

Taxes(مالیات)

Users(کاربران)

Users(کاربران)

Roles(گروه ها)

Roles(گروه ها)

Permissions(دسترسی ها)

Permissions(دسترسی ها)

AccessTable(دسترسی گروه ها)

AccessTable(دسترسی گروه ها)

Requests(درخواست)

Requests(درخواست)

Order(سفارش)

Order(سفارش)

Invoice(فاکتور)

Invoice(فاکتور)

ShippingReceiving(دریافت و پخش)

ShippingReceiving(دریافت و پخش)

Store(انبار)

Store(انبار)

Manufactures(سازندگان)

Manufactures(سازندگان)

Departments(واحدهای سازمانی)

Departments(واحدهای سازمانی)

Semats(پستهای سازمانی)

Semats(پستهای سازمانی)

Quotation(استعلام قیمت)

Quotation(استعلام قیمت)

 Users Semat(پستهای کاربران)

Users Semat(پستهای کاربران)

Accounting(مالی و حسابداری)

Accounting(مالی و حسابداری)

Reports(گزارشات)

Reports(گزارشات)

ReportBuilder(ساخت گزارش)

ReportBuilder(ساخت گزارش)

Warehouse Handling(انبارگردانی)

Warehouse Handling(انبارگردانی)

DR Form ...

DR Form ...

Skills(مهارتها)

Skills(مهارتها)

Tasks ...(وظایف)

Tasks ...(وظایف)

Reports(گزارشات)

Reports(گزارشات)

StationLists(ایستگاهها)

StationLists(ایستگاهها)

Station Access(دسترسی ایستگاهها)

Station Access(دسترسی ایستگاهها)

Aviation Soft

Aviation Software
MRO - CRS

راه حل های مبتنی بر وب نرم افزارهای مورد نیاز خطوط هوایی

تماس با ما!