سامانه یکپارچه نرم افزاری مدیریت حمل و نقل هوایی

سامانه یکپارچه تحت وب به پرواز در مدت سه سال طراحی و پیاده سازی گردیده است. سعی شده در این سیستم به طور کامل نیازهای ایرلاینهای داخلی در نظر گرفته شود .این سیستم به صورت ماژولار طراحی شده و شامل بخش های مختلفی از جمله : مدیریت ناوگان ، تعمیر و نگهداری خط ، مدیریت انبار و موجودی ، مدیریت منابع انسانی ، حسابداری مالی ، مدیریت عملیات پرواز ، انتشارات فنی ، برنامه ریزی پرواز ، فروش بلیط ، مدیریت گروه پروازی و ... می باشد.

بخشهای اصلی سامانه

  • MRO(تعمیر و نگهداری)

  • CRS(برنامه ریزی و رزرواسیون)

  • Crew Management(گروه پروازی)

  • Cargo Management(حمل بار)

ویدئو و تصاویر محیط نرم افزار

همه موارد

تعمیر و نگهداری

برنامه ریزی و رزرواسیون

ادمین پنل

اطلاعات پایه

انبار و سفارشات

گزارشات

گروه پروازی

کارتابل

گردش کار

هواپیما

هواپیما

کار برگ

کار برگ

آرایه های فنی

آرایه های فنی

برنامه ریزی

برنامه ریزی

سازمان یا مرکز تعمیراتی

سازمان یا مرکز تعمیراتی

سفارشات

سفارشات

حکم کار

حکم کار

امور مشتریان

امور مشتریان

پرسنل

پرسنل

عیب

عیب

کنترل ساعت کارکرد نیروی انسانی

کنترل ساعت کارکرد نیروی انسانی

فاکتور فروش

فاکتور فروش

امنیت

امنیت

گزارش ها

گزارش ها

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه

ابزار

ابزار

انبارها

انبارها

برنامه ریزی ناوگان

برنامه ریزی ناوگان

قیمت گزاری بلیط

قیمت گزاری بلیط

فروش بلیط

فروش بلیط

فروش آنلاین - ارائه وب سرویس به آژانس ها

فروش آنلاین - ارائه وب سرویس به آژانس ها

واحدها

واحدها

نوع هواپیما

نوع هواپیما

تعریف مدل هواپیما

تعریف مدل هواپیما

تعریف رجیستر هواپیما

تعریف رجیستر هواپیما

تعریف خطوط هوایی

تعریف خطوط هوایی

تعریف فرودگاه ها

تعریف فرودگاه ها

کشورها

کشورها

شهرها

شهرها

ارزها

ارزها

روزهای هفته

روزهای هفته

مالیات

مالیات

کاربران

کاربران

گروه ها

گروه ها

دسترسی ها

دسترسی ها

دسترسی گروه ها

دسترسی گروه ها

Requests(درخواست)

Requests(درخواست)

Order(سفارش)

Order(سفارش)

Invoice(فاکتور)

Invoice(فاکتور)

ShippingReceiving(دریافت و پخش)

ShippingReceiving(دریافت و پخش)

انبار

انبار

سازندگان

سازندگان

واحدهای سازمانی

واحدهای سازمانی

پستهای سازمانی

پستهای سازمانی

استعلام قیمت

استعلام قیمت

Quotation(استعلام قیمت)

Quotation(استعلام قیمت)

فاکتور

فاکتور

سفارش

سفارش

پستهای کاربران

پستهای کاربران

مالی و حسابداری

مالی و حسابداری

Reports(گزارشات)

Reports(گزارشات)

ساخت گزارش

ساخت گزارش

انبارگردانی

انبارگردانی

مهارتها

مهارتها

گزارشات

گزارشات

ایستگاهها

ایستگاهها

دسترسی ایستگاهها

دسترسی ایستگاهها

قطعات

قطعات

قطعات

قطعات

گروه های پروازی

گروه های پروازی

ارزیابی خدمه

ارزیابی خدمه

تخصیص خدمه

تخصیص خدمه

لیست خدمه

لیست خدمه

 الگوهای از پیش تعریف شده

الگوهای از پیش تعریف شده

قراردادهای اشتغال

قراردادهای اشتغال

هشدار گواهی

هشدار گواهی

برنامه ریزی گرافیکی

برنامه ریزی گرافیکی

 ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد

برنامه ریزی خدمه

برنامه ریزی خدمه

پیگیری خدمه

پیگیری خدمه

واگذاری خدمه

واگذاری خدمه

برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی نیروی انسانی

خدمه وظیفه

خدمه وظیفه

ساخت و ساز جفت خدمه

ساخت و ساز جفت خدمه

مدیریت مرخصی

مدیریت مرخصی

برنامه ریزی آموزش های مکرر و اولیه

برنامه ریزی آموزش های مکرر و اولیه

واگذاری دستی خدمه

واگذاری دستی خدمه

نمایش مداوم به روز شده

نمایش مداوم به روز شده

ورود به سیستم خدمه

ورود به سیستم خدمه

کنترل خودکار پوشش پرواز پا

کنترل خودکار پوشش پرواز پا

لیست اعلانات خدمه

لیست اعلانات خدمه

مدیریت هتل و خدمه خدمه

مدیریت هتل و خدمه خدمه

سوابق پزشکی / خدمه خدمه

سوابق پزشکی / خدمه خدمه

آمار جامع برنامه خدمه

آمار جامع برنامه خدمه

پیشنهادات خدمه

پیشنهادات خدمه

لیست پیشنهادات اعطا شده از جمله آنهایی که همراه با دلیل اهدا نشده اند

لیست پیشنهادات اعطا شده از جمله آنهایی که همراه با دلیل اهدا نشده اند

نمایش برنامه خدمه دوره و فعلی پیشنهاد بعدی

نمایش برنامه خدمه دوره و فعلی پیشنهاد بعدی

نمایش کامل از تمام سفرها

نمایش کامل از تمام سفرها

گزینه ارزیابی پیشنهادات

گزینه ارزیابی پیشنهادات

درخواستها

درخواستها

شرکتها

شرکتها

گروه بندی ایستگاهها

گروه بندی ایستگاهها

مدیریت درخواستها

مدیریت درخواستها

مدیریت درخواستهای عدم موجودی

مدیریت درخواستهای عدم موجودی

انواع سند

انواع سند

DiagramLists

DiagramLists

DiagramStepActions

DiagramStepActions

DiagramSteps

DiagramSteps

DiagramStepsDones

DiagramStepsDones

پستهای پایه

پستهای پایه

واحدهای پایه

واحدهای پایه

واحدهای پایه

واحدهای پایه

لوکیشن

لوکیشن

فرایندها

فرایندها

نوع درخواست

نوع درخواست

لایسنس خدمه

لایسنس خدمه

برگه ترانزیت پرواز

برگه ترانزیت پرواز

Aviation Soft

Aviation Software
MRO - CRS

راه حل های مبتنی بر وب نرم افزارهای مورد نیاز خطوط هوایی

تماس با ما!