نرم افزار مدیریت MRO و عملیات پرواز

نسخه اول سامانه یکپارچه تحت وب maxflight در سال 1389 طراحی و پیاده سازی و در تعدادی ایرلاین ها مورد استفاده قرار گرفت . در سال 1397 نسخه دوم این محصول که بهینه سازی و بروز شده پیاده سازی شد و نسخه سوم آن در سال 1400 با استفاده از آخرین تکنولوژی ها ریفکتور گردید. سعی شده در این سیستم به طور کامل نیازهای ایرلاینهای داخلی در نظر گرفته شود .این سیستم به صورت ماژولار طراحی شده و شامل بخش های مختلفی از جمله : مدیریت ناوگان ، تعمیر و نگهداری خط ، مدیریت انبار و موجودی ، مدیریت منابع انسانی ، حسابداری مالی ، مدیریت عملیات پرواز ، انتشارات فنی ، برنامه ریزی پرواز ، فروش بلیط ، مدیریت گروه پروازی و ... می باشد.

Aviation Soft

Aviation Software
MRO - CRS

تصاویر محیط نرم افزار

همه موارد

3100

12022

12023

12024

12025

12026

12027

12028

12029

12030