About Us

درباره ما

در مورد شرکت: این شرکت از سال 1390 فعالیت خود را در زمینه نرم افزارهای مورد نیاز در زمینه حمل و نقل و با تمرکز بر نیاز نرم افزاری شرکت های هواپیمایی آغاز کرد. در مدت 3 سال با استفاده از تجربیات کارشناسان و برنامه نویسان، با استفاده از جدیدترین متد و ابزارهای برنامه نویسی متن باز، سیستم یکپارچه مکس فلایت توسعه یافت و سعی شد تمامی نیازهای بومی شرکت های هواپیمایی در این سیستم در نظر گرفته شود.